Bài 6. Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước


Em biết gì thêm về quê hương và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành?Trả lời:Nguyễn Tất Thành sinh ngày 19 - 5 - 1890, trong một gia đình nhà nho yêu nước ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn,...
Vì sao Nguyễn Tất Thành muốn tìm con đường cứu nước mới?Trả lời:Trong bối cảnh nước mất, phải sống trong tủi nhục, các thế hệ người dân Việt Nam thời ấy đều mong muốn đánh đuổi giặc Pháp, giành lại...
Hãy nêu những khó khăn của Nguyễn Tất Thành khi dự định ra nước ngoài.Trả lời:Người biết trước, khi ở nước ngoài một mình là rất mạo hiểm, nhất là lúc ốm đau. Bên cạnh đó, Người cũng không có...
Tại sao Nguyễn Tất Thành quyết chí ra đi tìm đường cứu nước?Trả lời:Nhiều chí sĩ yêu nước như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh đã xuất từng tìm đường cứu nước nhưng vẫn không tìm ra một con đường...