Bài 6. So sánh phân số


1. So sánh hai phân số cùng mẫu.Trong hai phân số cùng mẫu dương, phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.2. So sánh hai phân số không cùng mẫuMuốn so sánh hai phân số không cùng mẫu,...
Đề bàiĐiền dấu thích hợp (<, >) vào ô vuông:Lời giải chi tiết\(\eqalign{& {{ - 8} \over 9}\,\, < \,{{ - 7} \over 9}\,;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{ - 1} \over 3}\,\, > \,\,{{ - 2} \over 3}  \cr & {3 \over 7}\,\, >...
Đề bàiSo sánh các phân số:\(a)\,\,{{ - 11} \over {12}}\,\,\,\& \,\,\,{{17} \over { - 18}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,b)\,\,{{ - 14} \over {21}}\,\,\,\& \,\,\,{{ - 60} \over { - 72}}\)Lời giải chi tiếta)12 = 22.3-18 = 2. 3. (-3)Suy ra BCNN(12, -18) = 22.32 =...
Đề bàiĐiền số thích hợp vào chỗ chấm.a) \(\frac{-11}{13}<\frac{...}{13}<\frac{...}{13}<\frac{...}{13}<\frac{-7}{13};\)b) \(\frac{-1}{3}<\frac{...}{36}<\frac{...}{18}<\frac{-1}{4}.\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtTrong hai phân số có cùng một mẫu dương, phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn.Muốn so sánh hai phân số không cùng...
Đề bàia) Thời gian nào dài hơn: \(\frac{2}{3}h\) hay \(\frac{3}{4}h\)?b) Đoạn thẳng nào ngắn hơn: \(\frac{7}{{10}}m\) hay \(\frac{3}{{4}}m\)?c) Khối lượng nào lớn hơn: \(\frac{7}{8}kg\) hay \(\frac{9}{10}kg\)d) Vận tốc nào nhỏ hơn: \(\frac{5}{6}km/h\) hay \(\frac{7}{9}km/h\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtTrong hai phân số có cùng...
Đề bàiLớp 6B có \(\frac{4}{5}\) số học sinh thích bóng bàn, \(\frac{7}{10}\) số học sinh thích bóng chuyền, \(\frac{23}{25}\) số học sinh thích bóng đá. Môn bóng nào được nhiều bạn học sinh lớp 6B yêu thích nhất?Phương pháp giải - Xem chi tiếtTa quy đồng mẫu...
Đề bàiLưới nào sẫm nhất?a) Đối với mỗi lưới ô vuông hình 7, hãy lập một phân số có tử số là ô đen, mẫu số là tổng số ô đen và ô trắng.b) Sắp xếp các phân số này theo...
Đề bàiĐối với phân số ta có tính chất: Nếu \(\frac{a}{b}>\frac{c}{d}\) và \(\frac{c}{d}>\frac{p}{q}\) thì \(\frac{a}{b}>\frac{p}{q}\).Dựa vào tính chất này, hãy so sánh:a) \(\frac{6}{7}\) và \(\frac{11}{10}\) ;               b) \(\frac{-5}{17}\) và \(\frac{2}{7}\) ;                    c) \(\frac{419}{-723}\) và  \(\frac{-697}{-313}\) .Phương pháp giải - Xem chi...