Bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam


Đề bàiDựa vào lược đồ 6.2 trong SGK và đối chiếu với lược đồ dưới đây, em hãy:- Tô màu vào chú giải và lược đồ để thấy rõ các vùng kinh tế của nước ta.- Trải nét lên lược...
Đề bàiHãy sắp xếp các tỉnh sau đây vào các vùng kinh tế trọng điểm tương ứng:I - Vùng kinh tế trọng điểm Bắc BộII - Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.III - Vùng kinh tế trọng điểm miền...
Đề bàiDựa vào hiểu biết của bản thân, hãy kể ra các thành tựu và thách thức của công cuộc Đổi mới trong quá trình phát triển.Lời giải chi tiết- Các thành tựu:+ Nước ta thoát khỏi khủng hoảng kinh...
Đề bàiDựa vào số liệu bảng 6.1 trong SGK, em hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP phân theo thành phân kinh tế năm 2002.Lời giải chi tiếtVẽ biểu đồ:- Chú ý: tên biểu đồ, bảng chú giải,...