Bài 6. Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam


I. NẾN KINH TẾ NƯỞC TA TRƯỚC THỜI KÌ ĐỔI MỚINền kinh tế nước ta đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, gắn liền với quá trình dựng nước và giữ nước.Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã đem...
II. NỀN KINH TẾ NƯỚC TA TRONG THỜI KÌ ĐỔI MỚICông cuộc Đổi mới được triển khai từ năm 1986 đã đưa nền kinh tế nước ta ra khỏi tình trạng khủng hoảng, từng bước ổn định và phát triển.1....
Đề bàiDựa vào hình 6.1, hãy phân tích xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế.  Xu hướng này thể hiện rõ ở những khu vực nào?Lời giải chi tiết* Nhận xét:- Cơ cấu ngành kinh tế nước ta...
Đề bàiDựa vào hình 6.2, hãy xác định các vùng kinh tế của nước ta, phạm vi lãnh thổ của các vùng kinh tế trọng điểm. Kể tên các vùng kinh tế giáp biển, vùng kinh tế không giáp biển.Lời...
Đề bàiDựa vào hình 6.2, hãy xác định các vùng kinh tế trọng điểm.Lời giải chi tiếtCác vùng kinh tế trọng điểm: + Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc: gồm Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh,...
Đề bàiVẽ biểu đồ hình tròn dựa vào bảng số liệu dưới đây.Phương pháp giải - Xem chi tiết- Sử dụng kĩ năng vẽ biểu đồ tròn.Lời giải chi tiếta) Vẽ biểu đồ:- Chú ý: tên biểu đồ, bảng chú...
Đề bàiHãy nêu một số thành tựu và thách thức trong phát triển kinh tế của nước ta.Lời giải chi tiết* Thành tựu:- Kinh tế tăng trưởng tương đối vững chắc.- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công...