Bài 6: Thực hành Biểu diễn vật thể


Nội dung:+ Bước 1: Đọc bản vẽ hai hình chiếu và phân tích hình dạng ổ trục (hình 6.2 SGK trang 32).+ Bước 2: Vẽ hình chiếu thứ ba.+ Bước 3: Vẽ hình cắt.+ Bước 4: Vẽ hình chiếu trục...