Bài 6. Thực Hành : Cắt khâu bao tay trẻ sơ sinh


BÀI THỰC HÀNH: CẮT KHÂU BAO TAY TRẺ SƠ SINHI  - CHUẨN BỊ-   Một mảnh vải loại mềm hoặc vải dệt kim màu sáng hình chữ nhật có kích thước 20cm X 26cm hoặc hai mảnh 11cm X 13cm.-  ...