Bài 6: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ phân bố dân cư và các…


Đề bàiDựa vào nội dungSGK, em hãy điền vào chỗ chấm (...) ở lược đồ bên tên các thành phố lớn của châu Á.Lời giải chi tiết
Đề bàiDựa vào lược đồ và kiến thức đã học, hãy cho biết:- Tên các nước có một phấn lãnh thổ cố mật độ dân số dưới 1 người/km2- Tên các khu vực hoặc quốc gia có mật độ dân...