Bài 6. Thực hành: Đọc phân tích lược đồ, phân bố dân cư và các thành phố lớn của Châu Á


Quan sát hình 6.1. Lược đồ mật độ dân số và những thành phố lớn của châu Á, tr 20 SGK, em hãy:a, Hoàn thành sơ đồ dưới đây b, Kết hợp với vốn hiểu biết, hãy nêu nguyên nhân dẫn...
Dựa vào hình 3 dưới đây:a, Dùng kí hiệu (.) để xác định (và biểu hiện) vị trí của 15 thành phố lớn ở châu Á, năm 2000 ( theo bảng 6.1, tr 19 SGK)b, Ghi tên các thành phố...
Giải thích sự phân bố dân cư và các thành phố lớn ở châu Á bằng cách hoàn thành sơ đồ dưới đây:Trả lời: