Bài 6: Thực hành: Tập sử dụng địa bàn và thước đo để vẽ sơ đồ …


Đề bàiHãy sử dụng địa bàn và thước đo thông thường để tập vẽ sơ đồ lớp học của em.Lời giải chi tiếtHướng dẫnCác dụng cụ cần thiết để làm bài thực hành:- Địa bàn.- Thước đo.- Giấy, bút chì,...