Bài 6. Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit


1. Tính chất hóa học của oxit.a) Thí nghiệm 1: Phản ứng của canxi oxit và nước:Tiến hành: Cho một mẩu nhỏ (bằng hạt ngô) CaO vào ống nghiệm, sau đó thêm dần 1-2ml nước.Thử dung dịch thu được bằng quỳ tím...