Bài 6: Thực hành: Tranzito


Hoạt động 1: Hướng dẫn ban đầu:+ Giới thiệu mục tiêu tiết học:  - Quan sát, nhận biết các tranzito PNP va NPN cao tần, âm tần, công suất nhỏ, công suất lớn.. - Đo được điện trở thuận, ngược...