Bài 6: Tia phân giác của góc


a) Vẽ góc \(\widehat {xOy} = {44^o}\)b) Vẽ tia phân giác Oz của góc ấyHướng dẫn: Cách 1: Dùng thước đo góc                       Cách 2: Gấp giấyGiảia) b)BaitapSachgiaokhoa.comSah
a) Vẽ góc bẹt xOy.b) Vẽ tia Ot sao cho \(\widehat {xOt} = {30^o}\)c) Vẽ tia Oz sao cho \(\widehat {y{\rm{O}}z} = {30^o}\) (Ot và Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ xy)d) Vẽ  tia phân giác Om của...
a) Cắt hai góc vuông rồi đặt lên nhau như hình 13.b) Vì sao có \(\widehat {xOz} = \widehat {y{\rm{O}}t}\)?c) Vì sao tia phân giác của \(\widehat {y{\rm{O}}z}\) cũng là tia phân giác của \(\widehat {xOt}\)?Giảib) Vì \(\widehat {xOy} = \widehat...
Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trong nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox sao cho \(\widehat {xOy} = 80^\circ,\widehat {xOz} = 30^\circ \). Gọi Om là tia phân giác của góc yOz. Tính \(\widehat {xOm}\).GiảiVì Oy và...
Trong trò chơi bi-a, các đấu thủ thường áp dụng kinh nghiệm sau: Muốn đẩy quả cầu A vào điểm O (trên cạnh bàn) để khi bắn ra trúng quả cầu B (Hình bên trái) thì cần xác định điểm...
Vẽ \(\widehat {xOy} = 50^\circ \). Vẽ tiếp góc yOz kề bù với góc xOy. Vẽ tiếp Om là tia phân giác của góc xOy. Vẽ tiếp On là tia phân giác của góc yOz.Dùng giả thiết trên cho các...