Bài 6. Tính chất ba đường phân giác của tam giác


A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Đường phân giác của tam giácTrong tam giác ABC, tia phân giác của góc A cắt cạnh BC tại điểm M.+ Đoạn thẳng AM được gọi là đường phân giác của tam giác ABC+ Đường...
Đề bàiCắt một tam giác bằng giấy. Gấp hình xác định ba đường phân giác của nó. Trải tam giác ra, quan sát và cho biết: Ba nếp gấp có đi qua cùng một điểm không.Lời giải chi tiếtBa nếp...
Đề bàiCho tam giác DEF, điểm I nằm trong tam giác và cách đều ba cạnh của nó. Chứng minh I là điểm chung của ba đường phân giác của tam giác DEF.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng...
Đề bàiNêu cách vẽ điểm K ở trong tam giác MNP mà các khoảng cách từ K đến ba cạnh của tam giác đó bằng nhau. Vẽ hình minh họa.Phương pháp giải - Xem chi tiếtVì khoảng cách từ K...
Đề bàiCho hình 38. a)   Tính góc \(KOL\).b)   Kẻ tia \(IO\), hãy tính góc \(KIO\).c)   Điểm \(O\) có cách đều ba cạnh của tam giác \(IKL\) không? Tại sao?Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng tính chất...
Đề bàiCho hình 39.a) Chứng minh ∆ABD = ∆ACD.b) So sánh góc DBC với góc DCB.Phương pháp giải - Xem chi tiết- Chứng minh  ∆ABD = ∆ACD theo trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác.- Chứng minh tam giác...
Đề bàiCho tam giác ABC cân tại A. gọi G là trọng tâm, I là điểm nằm trong tam giác và cách đều ba cạnh của tam giác đó. Chứng minh ba điểm A, G, I thẳng hàng.Phương pháp giải...
Đề bàiHỏi trọng tâm của một tam giác đều có cách đều ba cạnh của nó hay không? Vì sao?Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng tính chất ba đường trung tuyến của tam giác.Lời giải chi tiếtGiả sử...
Đề bàiChứng minh định lí : Nếu tam giác có một đường trung tuyến đồng thời là đường phân giác thì tam giác đó là tam giác cân.Gợi ý : Trong ∆ABC, nếu AD vừa là đường trung tuyến vừa là đường...
Đề bàiĐố : Có hai con đường cắt nhau và cùng cắt một con sông tại hai điểm khác nhau (h. 40).Hãy tìm một địa điểm để xây dựng một đài quan sát sao cho khoảng cách từ đó đến hai...