Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên


Tính:a) 248 + (-12) + 2064 + (- 236)              b) (-298) + (-300) + (-302)Giảia) 248 + (-12) + 2064 + (- 236)   \( = {\rm{ }}248{\rm{ }} + \left[ {\left( { - 12} \right)...
Điền Đ (đúng) hoặc S (sai) trong các phát biểu sau:Các phát biểuĐ/Sa) Nếu tổng hai số tự nhiên bằng 0 thì cả hai số tự nhiên đó đều bằng 0. b) Nếu tổng hai số nguyên bằng 0 thì cả...
Tìm tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn:a) – 6 < x < 5                            b) -9 < x < 9Giảia) Các số nguyên thỏa mãn...
Chiếc diều của bạn Sơn bay ở độ cao 7 mét (so với mặt đất). Sau một lúc, độ cao của chiếc diều tăng thêm 3 mét, rồi sau đó lại giảm đi 4 mét. Hỏi chiếc diều ở độ...
Tính:a) 5 + (-7) + 9 + (-11) +13 + (-15)b) (-6) + 8 + (-10) +12 + (-14) +16Giảia) 5+( -7) + 9 + ( -11 ) +13 + ( -15)\( = \left[ {5 + \left( { - 7}...
Tính các tổng:a) (-17) + 5 + 8 + 17                b) (-4) + (-440) + (-6) + 440Giảia) \(\left( { - 17} \right) + 5 + 8 + 17 \)= \( \left[ {\left( {-17} \right) + 17} \right] + \left( {5...
Rút gọn các biểu thức sau:a) – 11 + y + 7                     b) x + 22 + (-14)c) a + (-15) + 62Giảia) – 11 + y + 7 = ( - 11 + 7) + y = - 4 +...
Đố: Điền các số -1 ; -2 ; -3 ; -4 ; 5 ; 6 ; 7 vào các ô tròn trong hình bên dưới (mỗi số vào một ô) sao cho tổng của ba số ''thẳng hàng'' bất kỳ...
Với mỗi phát biểu sai ở câu 6.1, hãy tìm một ví dụ để chứng tỏ điều đó.GiảiChẳng hạn:b) 5 + (-5) = 0;d) \(\left| {2 + ( - 13) + 7} \right| = \left| { - 4} \right| =...
Tính   a) \(( -57) + 47    \)                   b) \(469 + ( -219 )\)c) \(195 + ( -200 ) +205\)Giảia) \(( -57) + 47  =-(57-47)=-10      \)  b) \(469 + ( -219 )...
Tính nhanh:a) \(465 + \left[ {58 + \left( { - 465} \right) + \left( { - 38} \right)} \right]\)b) Tổng của tất cả các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn hoặc bằng 15.Giảia) \(465 + \left[ {58...
Hai ô tô cùng xuất phát từ O đi về phía A hoặc B (hình bên dưới). Ta quy ước chiều từ O đến B là chiều dương và chiều ngược lại từ O đến A là chiều âm. Hỏi...
Hình dưới biểu diễn một người đi từ O đến A rồi quay về B. Đặt một bài toán phù hợp với hình vẽ này.GiảiMột người đi từ O đến A 15 bước rồi sau đó đi ngược trở về...
Đố vui: Hai bạn Hồng và Hà tranh luận với nhau: Hồng bảo rằng có hai số nguyên mà tổng của chúng nhỏ hơn một số hạng và lớn hơn số hạng kia, Hà bảo rằng không thể có được....
Tính giá trị của biểu thức: x + 255, biết x = (-47) + 45.Giảix + 255 = (-47) + 45 + 255 = (-47) + 300 = 253
Tìm x ∈ Z, biết: x + (-23) = (-100) + 77.Giảix + (-23) = (-100) + 77 = -23Vậy x = 0
Cho a ∈ Z. Tính tổng \(S = a + \left| a \right| + a + \left| a \right| +... + a + \left| a \right|\) gồm 50 số hạng.GiảiVì a ∈ Z nên a có thể lớn hơn 0, nhỏ...
Hãy nhận xét sự thay đổi (tăng, giảm) của các số trong mỗi dãy số sau và viết hai số tiếp theo của mỗi dãy số đó. Mỗi dãy số mới có 5 dãy số, hãy tính tổng của mỗi...
Đố: Điền các số 0,1,-1,2,-2,3,-3,4,-4 vào các ô ở hình vuông bên (mỗi số một ô) sao cho tổng của ba số trên hàng ngang, hàng dọc, đường chéo đều bằng 0.GiảiĐặt số 0 vào ô chính giữa, các cặp...