Bài 6. Tính chất của phép cộng các số nguyên


A. Tóm tắt kiến thức:1. Tính chất giao hoán: a + b = b +a.2. Tính chất kết hợp: (a + b) + c = a + (b + c).Lưu ý: (a + b) + c được gọi là tổng...
Đề bàiTính và so sánh kết quả:a) (-2) + (-3) và (-3) + (-2);b) (-5) + (+7) và (+7) + (-5);c) (-8) + (+4) và (+4) + (-8). Lời giải chi tiếta) (-2) + (-3) = -5        (-3) + (-2)...
Đề bàiTìm tổng của tất cả các số nguyên a, biết -3 < a < 3.Lời giải chi tiếtCác số nguyên a là -2; -1; 0; 1; 2;Tổng các số nguyên a là: (-2) + (-1) + 0 + 1...
Đề bàiTính:a) \(126 + (-20) + 2004 + (-106)\);b) \((-199) + (-200) + (-201)\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtPhép cộng các số nguyên có tính chất giao hoán, nghĩa là: \(a +b = b + a\)Phép cộng các số...
Đề bàiTìm tổng tất cả các số nguyên x, biết:a) \( -4 < x < 3\);                        b) \(-5 < x < 5\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtPhép cộng các số nguyên có tính chất giao hoán, nghĩa là: \(a...
Đề bài Chiếc diều của bạn Minh bay cao 15m (so với mặt đất). Sau một lúc, độ cao của chiếc diều tăng 2m, rồi sau đó lại giảm 3m. Hỏi chiếc diều ở độ cao bao nhiêu (so với mặt...
Đề bài Tính:a) \(1 + (-3) + 5 + (-7) + 9 + (-11)\);b) \( (-2) + 4 + (-6) + 8 + (-10) + 12\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtĐổi chỗ các số hạng, cộng tất cả các số...
Đề bài Điền số thích hợp vào ô trống:a3 -2 -a 15 0 \(\left | a \right |\)     Phương pháp giải - Xem chi tiếtSố đối của \(a\) là \(-a\) ví dụ: số đối của \(2\) là \(- 2\). Hoặc số đối của \(-2\) là \(2\)Giá trị...
Đề bàiTính:a) (-38) + 28;              b) 273 + (-123);             c) 99 + (-100) + 101.Phương pháp giải - Xem chi tiếtMuốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối của chúng (số lớn...
Đề bàiTính nhanha) \(217 + [43 + (-217) + (-23)]\);b) Tổng của tất cả các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn \(10\).Lời giải chi tiếta) \( 217 +[43 + (-217) + (-23)] = 217 + 43 +...
Đề bài Hai ca nô cùng xuất phát từ C đi về phía A hoặc B (h.48).Ta quy ước chiều từ C đến B là chiều dương (nghĩa là vận tốc và quãng đường đi từ C về phía B được...
Đề bàiHình 49 biểu diễn một người đi từ C đến A rồi quay về B. Hãy đặt một bài toán phù hợp với hình đó.Lời giải chi tiếtMột người đi từ C đến A rồi quay trở về B...
Đề bàiĐố vui: Hai bạn Hùng và Vân tranh luận nhau: Hùng nói rằng có hai số nguyên mà tổng của chúng nhỏ hơn mỗi số hạng; Vân lại nói rằng không thể có được.Theo bạn: Ai đúng? Nêu một...
Đề bàiSử dụng máy tính bỏ túiNút [+/-]  dùng để đổi dấu "+" thành dấu "-" và ngược lại.Dùng máy tính bỏ túi để tính:a) 187 + (-54);                       b) (-203) + 349;                   c) (-175) + (-213).Lời giải chi tiếtHọc sinh...