Bài 6: Tụ điện


Chọn câu phát biểu đúng.A. Điện dung của tụ điện phụ thuộc điện tích của nó.B. Điện dung của tụ điện phụ thuộc hiệu điện thế giữa hai bản của nó.C. Điện dung của tụ điện phụ thuộc cả vào...
Chọn câu phát biểu đúng.A. Điện dung của tụ điện tỉ lệ với điện tích của nó.B. Điện tích của tụ điện tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai bản của nó.C. Hiệu điện thế giữa hai bản...
6.3. Hai tụ điện chứa cùng một lượng điện tích thìA. chúng phải có cùng điện dung.B. hiệu điện thế giữa hai bản của mỗi tụ điện phải bằng nhau.C. tụ điện nào có điộn dung lớn hơn, sẽ có...
Một tụ điện phẳng không khí có điện dung 1 000 pF và khoảng cách giữa hai bản là d = 1 mm. Tích điện cho tụ điện dưới hiệu điện thế 60 V.a) Tính điện tích của tụ điện...
Một tụ điện không khí có điện dung 40 pF và khoảng cách giữa hai bản là 1 cm. Tính điện tích tối đa có thể tích cho tụ, biết rằng khi cường độ điện trường trong không khí lên...
Tích điện cho tụ điện C1, điện dung 20 μF, dưới hiệu điện thế 200 V. Sau đó nối tụ điện C1 với tụ điện C2, có điện dung 10 μF, chưa tích điện. Sử dụng định luật bảo toàn...
Một giọt dầu nằm lơ lửng trong điện trường của một tụ điện phẳng. Đường kính của giọt dầu là 0,5 mm. Khối lượng riêng của dầu là 800 kg/m3. Khoảng cách giữa hai bản tụ điện là 1 cm....
I.1. Chỉ ra công thức đúng của định luật Cu-lông trong chân không.A. \(F = k{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|} \over r}\)                          B. \(F = k{{{q_1}{q_2}} \over r}\)    ...
I.5. Biểu thức nào dưới đây là biểu thức định nghĩa điện dung của tụ điện?A. \({F \over q}\)                 B. \({U \over d}\)                 C....
Di chuyển một điện tích q từ điểm M đến điểm N trong một điện trường. Công AMN của lực điện sẽ càng lớn nếuA. đường đi MN càng dài.B. đường đi MN càng ngắn.C. hiệu điện thế UMN càng...
Có một hệ ba điện tích điểm: q1 = 2q, đặt tại điểm A; q2 = q đặt tại điểm B, với q dương; và q3 = q0 đặt tại điểm C, với q0 âm. Bỏ qua trọng lượng của...
Cho rằng một trong hai electron của nguyên tử heli chuyển động tròn đều quanh hạt nhân, trên quỹ đạo có bán kính 1,18.10-10 m.a) Tính lực hút của hạt nhân lên electron này.b) Tính chu kỳ quay của electron này...
Một điện tích điểm q1 = +9.10-8 C nằm tại điểm A trong chân không. Một điện tích điểm khác qo = -16.10-8 C nằm tại điểm B trong chân không. Khoảng cách AB là 5 cm.a) Xác định cường...
Electron trong đèn hình vô tuyến phải có động năng vào cỡ 40.10-20 J thì khi đập vào màn hình nó mới làm phát quang lớp bột phát quang phủ ở đó. Để tăng tốc êlectron, người ta phải cho...
Để ion hoá nguyên tử hiđrô, người ta phải tốn một năng lượng 13,53 êlectron vôn (eV). Ion hoá nguyên tử hiđrô là đưa êlectron của nguyên tử hiđrô ra vô cực, biến nguyên tử H thành ion H+. Electron...