Bài 6: Văn hóa cổ đại


Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.1. Theo lịch của người phương Đông, một năm cóA. 12 tháng, mỗi tháng có khoảng 30 đến 31 ngàyềB. 12 tháng, mỗi tháng có khoảng...
Bài tập 2. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc s (sai) vào ô  trước các câu trả lời sau.1.  Thiên văn học và Lịch pháp học ra đời ở phương Đông gắn liền với nhu cầu sản xuất nông nghiệp.2.  Lịch...
Bài tập 3.1. Hãy nối các công trình kiến trúc, điêu khắc cổ đại ở cột B với tên quốc gia ở cột A cho phù hợp.               A                                                             B1. Ấn Độ         ...
Bài tập 4. Hãy điền các từ ngữ phù hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau.1. Người Ai Cập cổ đại đã tính được số Pi bằng................ 2. Những công trình kiến trúc nổi tiếng của các quốc gia...
Bài tập 5. Cư dân phương Đông cổ đại đã có đóng góp gì cho kho tàng văn hoá thế giới?Trả lờiHS nêu những đóng góp vể thiên văn, nông lịch, chữ viết, toán học, kiến trúc.Ai Cập: Xây dựng các...
Bài tập 6. Nêu những thành tựu nổi bật và đặc trưng của nền văn hoá cổ đại Hi Lạp, Rô-ma.- Thành tựu nổi bật:...............................................- Đặc trưng:Trả lời        - Thành tựu nổi bật (nêu những đóng góp cụ...