Bài 60: Cơ quan sinh dục nam


I. Các bộ phận của cơ quan sinh dục namQuan sát các bộ phận của cơ quan sinh dục nam trên hình 60-1Hình 60-1. Cơ quan sinh dục nam1. Tinh hoàn: 2. Mào tinh ;3. Ống dẫn tinh ; 4....
Đề bàiDựa vào hình 60-1 và các chú thích trên hình để hoàn thiện thông tin dưới đây.Nơi sản xuất tinh trùng là..................... Nằm phía trên mỗi tinh hoàn là đó là nơi tinh trùng tiếp tục hoàn thiện về...
Đề bàiChọn chức năng thích hợp ở cột bên phải (kí hiệu bằng a, b, c...) điền vào ô trống ứng với mỗi bộ phận của cơ quan sinh dục nam ở cột bên trái (kí hiệu bằng 1, 1,...