Bài 60. Định luật bảo toàn năng lượng


Định luật bảo toàn năng lượng: Năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi mà chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác, hoặc chuyển từ vật này sang vật khác.
Đề bài Hãy chỉ rõ thế năng và động năng của viên bi đã biến đổi như thế nào khi viên bi chuyển động từ A đến C rồi từ C đến B.Lời giải chi tiết+ Từ A đến C: Thế...
Đề bàiSo sánh thế năng ban đầu mà ta cung cấp cho viên bi ở vị trí A và thế năng mà bi có ở điểm B.Lời giải chi tiếtThế năng của viên bi ở vị trí A lớn hơn...
Đề bàiThiết bị thí nghiệm trên có thể làm cho viên bi có thêm nhiều năng lượng hơn thế năng mà ta cung cấp cho nó lúc ban đầu không? Trong quá trình viên bi chuyển động, ngoài cơ năng...
Đề bài Hãy chỉ ra trong thí nghiệm này, năng lượng đã được biến đổi từ dạng nào sang dạng nào qua mỗi bộ phận?Lời giải chi tiếtTrong máy phát điện: Cơ năng biến đổi thành điện năng.Trong động cơ điện:...
Đề bàiSo sánh thế năng ban đầu cung cấp cho quả nặng A và thế năng mà quả nặng B thu được khi lên đến vị trí cao nhất. Vì sao có sự hao hụt thế năng này?Lời giải chi...
Đề bàiHãy giải thích vì sao không thể chế tạo được động cơ vĩnh cửu?Lời giải chi tiếtĐộng cơ vĩnh cửu không thể hoạt động được vì trái với định luật bảo toàn năng lượng. Động cơ hoạt động được...
Đề bàiTrên hình 60.3 vẽ một bếp củi đun cải tiến. Hãy giải thích vì sao dùng loại bếp này lại tiết kiệm được củi đun hơn là dùng kiềng ba chân ở hình 60.4.Lời giải chi tiếtNhiệt năng do...