Bài 60: Hệ sinh thái


Đề bàiHệ sinh thái là gì? Cho ví dụ.Lời giải chi tiếtHệ sinh thái là tập hợp của quần xã sinh vật với môi trường vô sinh (hay còn gọi là môi trường vật lí) của nó, trong đó, các...
Đề bàiCho biết về các thành phần cấu trúc của hệ sinh thái.Lời giải chi tiếtMột hệ sinh thái điển hình được cấu tạo bởi các yếu tố sau đây:- Sinh vật sản xuất: Đó là những loài sinh vật...
Đề bàiCác hệ sinh thái được chia thành mấy nhóm? Cho các ví dụ đối với mỗi nhóm.Lời giải chi tiếtTheo nguồn gốc hình thành, các hệ sinh thái có thể chia thành 2 nhóm lớn: các hệ sinh thái...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng. Một hệ thực nghiệm có đầy đủ các nhân tố môi trường vô sinh, nhưng người ta chỉ cấy vào đó tảo lục và vi sinh vật phân huỷ. Hệ đó được...