Bài 60: Liên minh châu Âu


Tại sao nói: Liên minh châu Âu là tổ chức thương mại hàng đầu thế giới?Trả lời:- Đầu tư mạnh vào công nghiệp mới các nước ở châu Á, Trung và Nam Mĩ- Liên minh châu Âu chiếm tỉ trọng...
Hãy hoàn thành biểu đồ để biểu diễn tỉ trọng hoạt động ngoại thương của Liên minh châu Âu so với thế giới.  Trả lời:
Dựa vào sơ đồ dưới đây:Hãy ghi nhận xét của mình về Liên minh châu Âu vào ô trống trong sơ đồ và giải thích cho lời nhận xét đó.Trả lời:Giải thích: Liên minh châu Âu - Một mô hình...
Dựa vào sơ đồ dưới đây, em hãy cho biết tác dụng của việc điều tra dân số.Trả lời:Tác dụng của việc điều tra dân số:- Biết được số dân của một địa phương, một nước hay trên toàn thế...
Căn cứ vào bảng số liệu dưới đây: a) Hãy vẽ biểu đồ hình cột, biểu diễn sự phát triển của số dân trên thế giới từ những năm 1000 đến năm 2011.b) Qua biểu đồ đã vẽ, rút ra những...
Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ nguyên nhân và hậu quả của sự bùng nổ dân số:Trả lời: -Nguyên nhân: Dân số tăng nhanh, tỉ lệ sinh cao- Hậu quả: dân số tăng nhanh vượt quá khả năng...
Dựa vào vốn hiểu biết và sơ đồ dưới đây:Hãy nêu những biện pháp giảm sự gia tăng dân số và ngăn chặn sự bùng nổ dân số.Trả lời:Những biện pháp giảm sự gia tăng dân số và ngăn chặn sự...
Em hãy nối ô chữ 1, 2 với các ô chữ ở cột giữa để được một sơ đồ đúng:Trả  lời:
Căn cứ vào bảng số liệu dưới đây:  a) Hãy vẽ biểu đồ hình cột so sánh diện tích, dân số của năm châu lục năm 2011.b) Tính mật độ dân số của các châu lục, ghi vào bảng trên. Nêu...
Hãy nối các ô chữ ở cột A, cột B và cột C sao cho đúng:Trả lời:
Hãy chọn một trong hai cụm từ: quang cảnh nông thôn, quang cảnh đô thị để điền vào ô trống trong các sơ đồ sau sao cho thích hợp: 
Dựa vào sơ đồ dưới đây:Hãy cho biết các hoạt động kinh tế chủ yếu và sự phân bố nhà ở của kiểu quần cư nông thôn?Trả lời: - Hoạt động kinh tế chủ yếu của quần cư nông thôn là: + Nông...
Dựa vào SGK, bài giảng của thày cô giáo và vốn hiểu biết, hãy hoàn thành sơ đồ dưới đây:Trả lời:
Hãy điền kí hiệu thể hiện đúng vị trí của 10 siêu đô thị lớn nhất thế giới năm 2000 vào lược đồ dưới đây (hình 1):Trả lời:
Quan sát hình 4.2 và 4.3 tr.13 SGK, em hãy: a) So sánh hình dạng tháp tuổi TP. Hồ Chí Minh tại hai thời điểm năm 1989 và năm 1999( Gợi ý: So sánh sự thay đổi của đáy tháp -...
Quan sát hình 4.4. Lược đồ phân bố dân cư châu Á, tr.14 SGK, em hãy đọc lược đồ này và ghi tiếp vào chỗ trống (...) trong các câu dưới đây:a) Những khu vực tập trung đông dân là:...