Bài 60. Sao. Thiên hà


C1. Ta nhận thấy các sao trên bầu trời ban đêm có màu sắc khác nhau không? Theo em, màu sắc của sao thể hiện đặc trưng nào của trạng thái sao?GiảiKhi nhìn lên bầu trời đêm, ta thấy sao...
C2. Thiên hà NGC5102 (Hình 60.3) và thiên hà NGC2997 (Hình 60.1) thuộc loại thiên hà nào?GiảiThiên hà NGC5102 là loại thiên hà elipThiên hà NGC2997 là loại thiên hà xoắn ốc.
Bài 1. Mặt Trời thuộc loại sao nào sau đây?A. Sao trắt trắng.B. Sao nơtron.C. Sao khổng lồ ( hay sao kềnh đỏ).D. Sao trung bình giữa sao trắt trắng và sao khổng lồ.GiảiMặt Trời  thuộc loại sao trung bình...
Bài 2. Đường kính của một thiên hà vào cỡA. 10 000 năm ánh sáng.B. 100.000 năm ánh sáng.C. 1.000.000 năm ánh sáng.D. 10.000.000 năm ánh sáng.GiảiĐường kính của một thiên hà vào cỡ 100.000 năm ánh sáng.Chọn đáp án...