Bài 61: Cơ quan sinh dục nữ


I. Các bộ phận của cơ quan sinh dục nữHình 61-1. Các bộ phận của ca quan sinh dục nữ1. Buồng trứng ; 2. Phễu dẫn trứng ; 3. Ống dẫn trứng; 4. Tử cung 5. Cổ tử cung 6....
Đề bàiDựa vào hình 61-1 và bằng những thông tin thu lượm được để hoàn thiện thông tin dưới đây về chức năng của từng bộ phận:Cơ quan sản xuất trứng là................. Mỗi tháng có 1 trứng chín và rụng...
Đề bàiChọn thuật ngữ thích hợp ở cột A để điền vào chỗ trống ở cột B (chỉ ghi rõ số thứ tự tương ứng với thuật ngữ đã chọn) ở bảng sau:Bảng 61. Cấu tạo và chức năng của...