Bài 61. Sản xuất điện năng – Nhiệt điện và thủy điện


+ Trong nhà máy nhiệt điện, năng lượng của nhiên liệu bị đốt cháy được chuyển hóa thành điện năng.+ Trong nhà máy thủy điện, thế năng của nước trong hồ chứa được chuyển hóa thành điện năng.
Đề bàiHãy nhớ lại xem điện có thể được sử dụng vào những việc gì trong đời sống và sản xuất?Lời giải chi tiếtTrong đời sống: Thắp đèn sáng, nấu cơm, đun nước, chạy quạt điện..Trong sản xuất: Chạy máy...
Đề bàiHãy nêu những dụng cụ hay thiết bị trong đó điện năng đã được chuyển hóa thành cơ năng, nhiệt năng, quang năng, hóa năng.Lời giải chi tiết+ Quạt điện: Điện năng đã được chuyển hóa thành cơ năng.+...
Đề bàiViệc truyền tải điện năng từ nhà máy điện đến nơi tiêu dùng được thực hiện như thế nào? Việc truyền tải đó có gì thuận lợi hơn việc vận chuyển than đá, dầu lửa, khí đốt?Lời giải chi...
Đề bàiTrên hình 61.1 vẽ sơ đồ các bộ phận chính của một nhà máy nhiệt điện. Hãy cho biết năng lượng đã được đã được chuyển hóa từ dạng nào từ lò đốt than qua nồi hơi, trong tuabin...
Đề bàiTrên hình 61.2 vẽ các bộ phận chính của một nhà máy thủy điện. Hãy cho biết năng lượng của nước trong hồ chứa đã được biến đổi từ dạng nào sang dạng nào qua các bộ phận: ống...
Đề bài Hãy giải thích vì sao về mùa khô ít mưa, công suất của nhà máy thủy điện lại giảm đi?Lời giải chi tiếtVề mùa khô ít mưa, mực nước trong hồ chứa giảm, thế năng của nước giảm, do...
Đề bàiThế năng của một vật có trọng lượng P được nâng lên độ cao h bằng công mà vật đó sinh ra khi rơi xuống đến đất: A = Ph. Một lớp nước dày 1m trên mặt một hồ...