Bài 61. Thuyết Bigbang


C1. Tính tốc độ chạy ra xa của một thiên hà cách chúng ta hai trăm nghìn năm ánh sáng.GiảiThiên hà cách chúng ta d = 200.000 năm ánh sáng. Theo công thức Hớp - bơn, tốc độ lùi ra...
Bài 1. Theo thuyết Big Bang, các nguyên tử đầu tiên xuất hiện vào thời điểm nào sau đây?A. t = 3000 năm.B. t = 30.000 năm.C. t = 300.000 năm.D. t = 3.000.000 năm.GiảiChọn đáp án C. 300.000 năm.
Bài 2. Các loại vạch quang phổ của các thiên hàA. đều bị lệch về phía bước sóng ngắn.B. đều bị lệch về phía bước sóng dài.C. hoàn toàn không bị lệch về phía nào cả.D. có trường hợp bị...