Bài 62. Điện gió – Điện mặt trời – Điện hạt nhân


Gió trời tự nhiên không bao giờ hết. Vậy nguồn điện năng lấy từ máy phát điện gió cũng không bao giờ cạn. Phải chăng ở đây năng lượng đã tự sinh ra? Nếu không phải thì năng lượng đó...
Những ngày trời nắng không có mây, bề mặt có diện tích 1m2 của tấm pin mặt trời để ngoài nắng nhận được một năng lượng mặt trời là 1 400 J trong 1s. Hỏi cần phủ lên mái nhà một...
Hãy chỉ ra chỗ giống nhau và khác nhau về cấu tạo và về sự biến đổi năng lượng trong nhà máy điện hạt nhân và nhà máy nhiệt điện.Trả lời:Giống nhau: Đều có tuabin và máy phát điện, biến...
Hãy nêu lên những ưu điểm của việc sử dụng điện năng so với việc sử dụng trực tiếp các dạng năng lượng khác.Trả lời:Không gây ô nhiễm, dễ vận chuyến, không cần kho chứa, hiệu suất cao.
Trong máy phát điện gió, dạng năng lượng nào đã được chuyển hóa thành điện năng?A. Cơ năng.B. Nhiệt năng.C. Hóa năng.D. Quang năng.Trả lời:Chọn A. Cơ năng. 
Trong nhà máy điện hạt nhân, bộ phận nào có nhiệm vụ giống như lò đốt trong nhà máy nhiệt điện? Đó là nhiệm vụ gì?Trả lời:Trong nhà máy điện hạt nhân, bộ phận có nhiệm vụ giống như lò...
Dòng điện do pin mặt trời cung cấp có gì khác với dòng điện do máy phát điện gió cung cấp?A. Pin Mặt Trời có công suất lớn hơn máy phát điện gió.B. Dòng điện do pin mặt trời cung...
Trong Pin Mặt Trời, sự chuyển hóa quang năng thành điện năng có đặc điểm gì khác với sự chuyển hóa các dạng năng lượng khác thành điện năng trong các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, điện hạt nhân?Trả...