Bài 62: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái


Đề bàiCây xanh sử dụng năng lượng cho quang hợp chủ yếu thuộc dải sóng nào và chiếm bao nhiêu phần trăm của tổng lượng bức xạ chiếu xuống mặt đất?Lời giải chi tiếtCây xanh sử dụng năng lượng cho...
Đề bàiHiệu suất sinh thái của bậc sau thường là bao nhiêu so với bậc trước liền kề?Lời giải chi tiếtHiệu suất sinh thái của bậc sau tích luỹ được thường là 10% so với bậc trước liền kề.
Đề bàiNhững nguyên nhân chính nào gây ra sự thất thoát năng lượng trong hệ sinh thái?Lời giải chi tiếtNhững nguyên nhân chính gây thất thoát năng lượng trong hệ sinh thái:- Do một phần năng lượng của sinh vật...
Đề bàiHãy cho biết khái niệm về sản lượng sinh vật sơ cấp và thứ cấp.Lời giải chi tiếtSản lượng sinh vật sơ cấp được sinh vật sản xuất, trước hết là thực vật và tảo, tạo ra trong quá...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng. Trong rừng, hổ không có vật ăn thịt chúng là doA. hổ có vuốt chân và răng rất sắc chống trả lại mọi kẻ thù.B. hổ có sức mạnh không loài nào...