Bài 63: Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai


I. Ý nghĩa của việc tránh thaiII. Những nguy cơ khi có thai ở tuổi vị thành niênỞ nữ, có kinh lần đầu chứng tỏ đã có khả năng có thai, nếu không biết giữ gìn thì có thể mang...
Đề bài- Hãy phân tích ý nghĩa cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch trong kế hoạch hoá gia đình.- Thực hiện cuộc vận động đó bằng cách nào?- Cuộc vận động đó có ý nghĩa gì?- Điều gì...
Đề bàiCần phải làm gì để tránh mang thai ngoài ý muốn hoặc nạo phá thai tuổi vị thành niên?Lời giải chi tiết- Để tránh mang thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên cần:+ Giữ tình bạn trong...
Đề bài- Dựa vào những điểu kiện cần cho sự thụ tinh có thể xảy ra và trứng đã được thụ tinh có thể phát triển thành thai, hãy thử nêu lên những nguyên tắc cần thực hiện để có...
Đề bàiNêu rõ những ảnh hưởng của có thai sớm, ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên. Phải làm gì để điều đó không xảy ra?Lời giải chi tiếtNhững ảnh hưởng của việc có thai sớm, ngoài ý muốn...
Đề bàiNhững hậu quả có thể xảy ra khi phải xử lí đối với việc mang thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên là gì? Làm thế nào để tránh được?Lời giải chi tiếtMang thai ở tuổi còn...
Đề bàiHãy liệt kê các phương tiện sử dụng để tránh thai theo bảng 63.Lời giải chi tiết Cách ngăn có thaiPhương tiện sử dụngCó ưu nhược điểm gì Ngăn không cho trứng chín và rụngViên tránh thaiNhược điểm:+ Phải...