Bài 64: Sinh thái học và việc quản lí tài nguyên thiên nhiên


Đề bàiHãy phân biệt các dạng tài nguyên tái sinh và không tái sinh.Lời giải chi tiếtTài nguyên tái sinh là dạng sau khai thác, chúng có khả năng tự phục hồi, còn dạng tài nguyên không tái sinh là...
Đề bàiTài nguyên tái sinh chỉ vô tận trong điều kiện nào?Lời giải chi tiếtTài nguyên tái sinh chỉ vô tận trong điều kiện khai thác hợp lí, tức là khai thác trong giới hạn chịu đựng của nó.
Đề bàiSự suy giảm diện tích rừng đưa đến những hậu quả sinh thái to lớn nào?Lời giải chi tiếtSự suy giảm diện tích rừng đưa đến những hậu quả sinh thái to lớn sau đây:- Gây thất thoát đa...
Đề bàiÔ nhiễm không khí gây ra những hậu quả to lớn nào?Lời giải chi tiếtÔ nhiễm không khí gây ra những hậu quả to lớn sau:-     Làm tăng hiệu ứng nhà kính, mực nước đại dương dâng cao gây...
Đề bàiNhững giải pháp chủ yếu nào mà con người cần phải thực hiện cho sự phát triển bền vững?Lời giải chi tiếtCác giải pháp chính của phát triển bền vững chính là:- Giảm đến mức thấp nhất sự khánh...