Bài 66: Tổng kết toàn cấp


Đề bàiCấu trúc và chức năng của tế bào nhân thựcBảng 66.2 So sánh tế bào thực vật và động vật.Cấu trúcChức năngTế bào thực vậtTế bào động vậtThành tế bào   Màng sinh chất   Tế bào chất và bào quan   Nhân tế bào   Lời...
Đề bàiSơ lược về virut. Virut là dạng sống chưa có cấu tạo tế bào. Hãy chứng minh.Lời giải chi tiếtVirut là dạng sống chưa có cấu tạo tế bào chưa phải là cơ thể sống:- Virut không có cấu...
Đề bàiSinh học vi khuẩn: Hoàn thành bảng liệt kê các đặc tính sinh học và ý nghĩa kinh tế của vi khuẩn.Bảng 66.3 Đặc tính sinh học và ý nghĩa kinh tế của vi khuẩnĐặc tính sinh họcÝ nghĩa...
Đề bàiChuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật và động vật. Hoàn thành bảng sau.Bảng 66.4 So sánh về phương thức chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật và động vậtPhương thức chuyển hoáThực...
Đề bàiCảm ứng ở thực vật và động vật-             Khái niệm về cảm ứng.-             Hoàn thành bảng sauBảng 66.5 So sánh các phương thức cảm ứng ở thực vật và động vật.Phương thức cảm ứngThực vậtĐộng vậtHướng động  Ứng động  Vận động  Lời...
Đề bàiSinh trưởng và phát triển ở thực vật và động vật- Khái niệm về sinh trưởng và phát triển- Hoàn thành bảng so sánh:Bảng 66.6 So sánh sinh trưởng và phát triểnPhương thứcĐặc tínhVí dụSinh trưởng  Phát triển  Bảng 66.7 So...
Đề bàiSinh sản ở thực vật và động vật-      Phân biệt sinh sản vô tính và hữu tính.  -      Hoàn thành bảng so sánh sinh sản ở thực vật và động vật.Phương thức sinh sảnThực vậtĐộng vậtVô tính  Hữu tính  Ứng dụng thực...
Đề bài- Nguồn gốc sự sống và nguồn gốc loài người.- Hoàn thành bảng thể hiện nội dung của 3 giai đoạn phát sinh và tiến hoá của sự sống và 3 giai đoạn phát sinh và tiến hoá loài...
Đề bài-      Cơ thể và môi trường. Các nhân tố sinh thái. Tác động của môi trường lên cơ thể.-      Hoàn thành bảng nêu các đặc điểm các cấp độ tổ chức sống.Cấp độ tổ chứcKhái niệmĐặc điểmVí...
Đề bàiHãy lập bảng so sánh tế bào nhân sơ và nhân thựcBảng 66.1 So sánh tế bào nhân sơ và nhân thựcCấu trúcTế bào nhân sơTế bào nhân thựcMàng sinh chất  Tế bào chất  Nhân  Lời giải chi tiếtBảng 66.1 So sánh...