Bài 7: Áp suất


Trường hợp nào sau đây áp lực của người lên mặt sàn là lớn nhất?A. Người đứng cả hai chân.B. Người đứng co một chân, C. Người đứng cả hai chân nhưng cúi gập xuống.D. Người đứng cả hai chân nhưng tay...
Trong các cách tăng, giảm áp suất sau đây, cách nào là không đúng?A. Muốn tăng áp suất thì tăng áp lực, giảm diện tích bị épB. Muốn tăng áp suất thì giảm áp lực, tăng diện tích bị épC....
Có hai loại xẻng vẽ ở hình 7.1. Khi tác dụng cùng một lực thì xẻng nào nhấn vào đất được dễ dàng hơn? Tại sao?GiảiLoại xẻng có đầu nhọn nhấn vào đất dễ dàng hơn vì diện tích bị...
Ở cách đặt nào thì áp suất, áp lực của viên gạch ở hình 7.2 là nhỏ nhất, lớn nhất?Giải:Áp lực bằng nhau ở cả 3 trường hợp.ở vị trí a) áp suất lớn nhất vì diện tích bị ép...
Một người tác dụng lên mặt sàn một áp suất 1,7.104N/m2. Diện tích, của bàn chân tiếp xúc với mặt sàn là 0,03m2. Hỏi trọng lượng và khối lượng của người đó?Giải p = F/S => F=pxs, trong đó  F: áp...
Đặt một bao gạo 60kg lên một cái ghế bốn chân có khối lượng 4kg. Diện tích tiếp xúc với mặt đất của mỗi chân ghế là 8cm2. Tính áp suất các chân ghế tác dụng lên mặt đất.Tóm tắt:\(\eqalign{...
Câu so sánh áp suất và áp lực nào sau đây là đúng?A. Áp suất và áp lực có cùng đơn vị đo.B. Áp lực là lực ép vuông góc với mặt bị ép, áp suất là lực ép không...
Một áp lực 600N gây áp suất 3000N/N2 lên diện tích bị ép có độ lớn: A. 2000cm2                                B. 200cm2  C. 20cm2               ...
Hai người có khối lượng lần lượt là m1 và m2. Người thứ nhất đứng trên tấm ván diện tích S1, người thứ hai đứng trên tấm ván diện tích S2. Nếu m2 = 1,2m1 và S1 = 1,2S2, thì khi so...
Khi xe máy đang chuyển động thẳng đều trên mặt đường nằm ngang thì áp lực do xe tác dụng lên mặt đất có độ lớn bằng:A. trọng lượng của xe và người đi xeB. lực kéo của động cơ...
Áp lực của một vật đứng yên trên mặt phẳng nghiêng tác dụng lên mặt phẳng này có cường độ:A. bằng trọng lượng của vậtB. nhỏ hơn trọng lượng của vậtC. lớn hơn trong lượng của vậtD. bằng lực ma...
Người ta dùng một cái đột đế đục lỗ trên một tấm tôn. Nếu diện tích của mũi đột là 0,4mm2, áp lực búa tác dụng vào đột là 60N, thì áp suất do mũi đột tác dụng lên tấm...
Áp suất ở tâm Trái Đất có trị số vào khoảng 4.1011 Pa. Để có suất này trên mặt đất phải đặt một vật có khối lượng bằng bao nhiêu lên một mặt nằm ngang có diện tích 1m2GiảiF = p.S...
Tại sao khi trời mưa, đường đất mềm lầy lội, người ta thường dù một tấm ván đặt trên đường để người hoặc xe đi?GiảiĐể tăng diện tích tiếp xúc, làm giảm áp suất lên đường nên khi không bị...
Tại sao mũi kim thì nhọn còn chân ghế thì không nhọn?Giải- Mũi kim nhọn làm giảm diện tích tiếp xúc nên tăng áp suất, nên dễ dàng đâm xuyên qua vải- Chân ghế chịu áp lực lớn nên phải...
Một vật khối lượng 0,84kg, có dạng hình hộp chữ nhật, kích thước 5cm x 6cm x 7cm. Lần lượt đặt ba mặt của vật này lên mặt sàn nằm ngang. Hãy tính áp lực và áp suất vật tác...