Bài 7. Áp suất


1. Áp lực: Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.Ví dụ: Trong hình 7.3a SGK thì trọng lượng của máy kéo là áp lực, trong hình 7.3b SGK thì lực của ngón tay tác...
Đề bàiTrong số các lực được ghi ở dưới hình 7.3a và b, thì lực nào là áp lực?Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.Lời giải chi tiếta)...
Đề bàiHãy dựa vào thí nghiệm ở hình 7.4 cho biết tác dụng của áp lực phụ thuộc vào những yếu tố nào bằng cách so sánh các áp lực, diện tích bị ép và độ lún của khối kim...
Đề bàiChọn từ thích hợp cho các chỗ trống của kết luận dưới đây:Tác dụng của áp lực càng lớn khi áp lực …(1)… và diện diện tích bị ép …(2)…Lời giải chi tiết(1) càng mạnh.                                           (2) càng nhỏ.
Đề bàiDựa vào nguyên tắc nào để làm tăng giảm áp suất? Nêu những ví dụ về việc làm tăng, giảm áp suất trong thực tế.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp suất được tính bằng công thức: \(p =...
Đề bàiMột xe tăng có trọng lượng 340 000N. Tính áp suát của xe tăng lên mặt đường nằm ngang, biết rằng diện tích tiếp xúc các bản xích với đất là 1,5m2. Hãy so sánh áp suất đó với...