Bài 7. Bài tập thực hành :Đọc bản vẽ các khối tròn xoay


 I, CHUẨN BỊ SGK, vở ghi, giấy vẽ, dụng cụ: Thước, êke, compa II. NỘI DUNGĐọc các bản vẽ hình chiếu 1, 2, 3, 4 (h.7.1). Hãy đánh dấu (x) vào bảng 7.1 để chỉ rõ sự tương quan giữa các...