Bài 7. Bài thực hành 2: Sự lan tỏa của chất


Đề bàiThí nghiệm vể sự lan tỏa của amoniac.Dụng cụ và Hóa chất:- Ống nghiệm có nút đậy bằng cao su, giấy quỳ tím, bông.- Dung dịch amoniac, nước cất.Cho một mẫu giấy quỳ tím ẩm ( có thấm nước)...
Đề bàiThí nghiệm về sự lan tỏa của kali pemanganat ( chất rắn) trong nước.Dụng cụ và hóa chất:- Cốc thủy tinh 200ml, đũa thủy tinh.- Kali pemanganat ( thuốc tím), nước cất.Chuẩn bị 2 cốc thủy tinh có chứa...