Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông…


Đề bàiHãy ghép đôi các thông tin ở cột bên trái với các thông tin ở hai cột bên phải thể hiện mối quan hệ giữa tài nguyên đất và sự phát triển nông nghiệp.1. Đất phù saa. Phân bố...
Đề bàiDựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, em hãy điền vào sơ đồ sau những kiến thức về tài nguyên khí hậu ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.Lời giải chi tiết
Đề bàiĐánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng.Tại sao thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp của nước ta: ☐ Chống úng lụt trong mùa mưa bão và cung cấp nước tưới trong thời...
Đề bàiMột số chính sách động viên nông dân vươn lên làm giàu, thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp.Lời giải chi tiết- Phát triển kinh tế hộ gia đình.- Kinh tế trang trại.- Nông nghiệp hướng ra xuất khẩu.