Bài 7. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông…


Đề bàiTại sao thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp nước ta?Lời giải chi tiết- Sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là thâm canh nông nghiệp (cây lúa nước) cần lượng nước nhiều và đều...
Đề bàiKể tên một số cơ sở vật chất – kĩ thuật trong  nông nghiệp để minh họa rõ hơn sơ đồ hình 7.2Lời giải chi tiết- Hệ thống thủy lợi: kênh mương, hồ chứa nước, đê điều ngăn lũ.-...
Đề bàiPhân tích những thuận lợi của tài nguyên thiên nhiên để phát triển nông nghiệp ở nước ta.Lời giải chi tiết- Tài nguyên đất: khá đa dạng, gồm hai nhóm đất chính là đất phù sa và đất feralit.+...
Đề bàiPhát triển và phân bố công nghiệp chế biến có ảnh hưởng như thế nào đến phát triển và phân bố nông nghiệp?Lời giải chi tiếtCông nghiệp chế biến (chế biến lương thực thực phẩm) sử dụng nguyên liệu...
Đề bàiCho những ví dụ cụ thể để thấy rõ vai trò của thị trường đối với tình hình sản xuất một số nông sản ở địa phương em.Lời giải chi tiếtVí dụ cho thấy vai trò của thị trường...
II. CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ-XÃ HỘI1. Dân cư và lao động nông thônNăm 2003, nước ta vẫn còn khoảng 74% dân số sống ở vùng nông thôn và khoảng 60% lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp.Người...
I. CÁC NHÂN TỐ TỰ NHIÊNSự phát triển và phân bố nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào các tài nguyên: đất, khí hậu, nước và sinh vật.1. Tài nguyên đấtĐất là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu...
Đề bàiDựa vào kiến thức đã học ở lớp 8, hãy trình bày đặc điểm khí hậu của nước ta.Lời giải chi tiếtĐặc điểm khí hậu: nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa- Nhiệt độ trung bình...
Đề bàiHãy kể tên một số loại rau, quả đặc trưng theo mùa hoặc tiêu biểu theo địa phương.Lời giải chi tiết- Miền Bắc: có các loại rau màu vụ đông như su hào, bắp cải, cà chua…; vùng núi...