Bài 7. Các nước Mĩ La- Tinh


Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúngCâu 1. Tình hình các nước ở khu vực Mĩ La- Tinh có điểm khác so với Châu Á và Châu Phi cùng thời kì là A. nhiều nước...
Hãy nối thời gian với nội dung lịch sử cho phù hợp với phong trào cách mạng ở khu vực Mĩ La Tinh từ sau chiến tranh thế giới thứ hai.Thời gian Nội dung lịch sử1. Từ sau năm 1945 a, Cuộc...
Hãy điền thời gian cho phù hợp với sự kiện trong bảng sau về Lịch Sử Cu-BaThời gianSự kiện Chế độ độc tài quân sự Ba-ti-xta thành lập ở Cu-ba Cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa của 135 thanh niên yêu nước...
Trình bày những nét nổi bật của tình hình Mĩ La Tinh từ sau năm 1945.Hướng dẫn làm bài:Nhiều nước ở Mi La-tinh đã giành được độc lập như Bra-xin, Ác-hen-ti-na, Pê-ru, Vê-nê-xu-ê-la... từ những thập niên đầu của thế...
Vì sao nói cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa ( 26-7-1953) đã mở ra một giai đoạn mới trong phong trào đấu tranh của nhân dân Cu-Ba?Hướng dẫn làm bài:Cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa (26-7-1953) đã mở ra một...