Bài 7. Các nước Mĩ-Latinh


Đề bàiHãy trình bày hiểu biết của em về mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa lãnh tụ Phi-đen Cát-xtơ-rô, nhân dân Cu-ba với Đảng, Chính phủ và nhân dân ta.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa trên hướng...
Đề bàiEm hãy nêu những nét nổi bật của tình hình Mĩ La-tinh từ sau năm 1945.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 29, 30 để trả lời.Lời giải chi tiết*Công cuộc đấu tranh...
Khác với châu Á và châu Phi, nhiều nước ở Mi La-tinh đã giành được độc lập như Bra-xin, Ác-hen-ti-na, Pê-ru, Vê-nê-xu-ê-la... từ những thập niên đầu của thế kỉ XIX. Nhưng sau khi thoát khỏi ách thống trị của...
Đất nước Cu-ba có hình dạng giống như một con cá sấu vươn dài trên vùng biển Ca-ri-bê, rộng 111 000 km2 với dân số 11,3 triệu người (2002).Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, với sự giúp đỡ của...
Đề bàiXác định trên bản đồ châu Mĩ vị trí các nước Cu-ba, Chi-lê, Ni-ca-ra-goa và nêu lên các sự kiện đấu tranh ở ba nước này.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 29,...
Đề bàiVì sao nói cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa (26-7-1953) đã mở ra một giai đoạn mới trong phong trào đấu tranh của nhân dân Cu-ba?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 31...