Bài 7. Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng


3. Nhân Trái ĐấtLớp trong cùng là nhân Trái Đất (hay còn gọi là lõi). Lớp này có độ dày khoảng 470km. Từ 2900 km đến 5100 km là nhân ngoài, nhiệt độ khoảng 5000°C, áp suất từ 1.3 đến 3,1...
II. Thuyết kiến tạo mảngTheo thuyết Kiến tạo mảng thì thạch quyển gồm một sổ mảng kiến tạo.Các mảng kiến tạo không chỉ là những bộ phận lục địa nổi trên bề mặt Trái Đất, mà chúng còn bao gồm cả...
Đề bàiQuan sát hình 7.1 (SGK trang 25), mô tả cấu trúc của Trái Đất?Lời giải chi tiếtCấu trúc Trái Đất gồm ba phần: lớp vỏ Trái Đất, lớp Manti, nhân Trái Đất.- Lớp vỏ Trái Đất:+ Vỏ đại dương...
Đề bàiQuan sát hình 7.2 (SGK trang 26), cho biết sự khác nhau giữa vỏ lục địa và vỏ đại dương.Lời giải chi tiết- Vỏ lục địa:+ Phân bố ở lục địa và một phần dưới mực nước biển.+ Bề...
Đề bàiQuan sát hình 7.1 (SGK trang 25), cho biết lớp Manti được chia thành mấy tầng? Giới hạn của mỗi tầng?Lời giải chi tiếtLớp Manti được chia thành hai tầng.+ Tầng Manti trên (lừ 15 đến 700 km).+ Tầng...
Đề bàiDựa vào hình 7.3, cho biết 7 mảng kiến tạo lớn là những mảng nào?Lời giải chi tiết7 mảng kiến tạo lớn gồm:- Mảng Bắc Mĩ.- Mảng Nam Mĩ.- Mảng Âu –Á.- Mảng Phi.- Mảng Ấn Độ - Ô-xtrây-li-a.-...
Đề bàiQuan sát hình 7.4 (SGK trang 28), cho biết hai cách tiếp xúc của các mảng kiến tạo và kết quả của mỗi cách tiếp xúc.Lời giải chi tiết- Hai mảng kiến tạo tách rời nhau: tại vị trí...
Đề bàiDựa vào hình 7.1 (SGK trang 25) và nội dung trong SGK, lập bảng so sánh các lớp cấu tạo của Trái Đất (vị trí, độ dày, đặc điểm).Lời giải chi tiếtBảng so sánh các lớp cấu tạo của...
Đề bài Trình bày những nội dung chính của thuyết kiến tạo mảng. Lời giải chi tiếtNhững nội dung chính của thuyết kiến tạo mảng:- Các mảng kiến tạo không chỉ là những bộ phận lục địa nổi trên bề mặt Trái...