Bài 7: Đặc điểm phát triển kinh tế – xã hội các nước Châu Á


1.  Dựa vào bảng số liệu dưới đây:Một số chỉ tiêu về KT - XH ở một số nước châu Ả nám 2007Quốc giaCơ cấu GDP (%)GDP/người(USD)Nông nghiộpCông nghiệpDịch vụNhật Bản1,5[1]29,968,634254,4Cô-oét0,5*51,0. 48,539257,8Hàn Quốc3,039,457,619983,2Ma-lai-xi-a8,5150,640,96806,7Trung Quốc11,7*48,140,22484,9Xi-ri20,431,648,0830,0U-dơ-bê-ki-xtan24,426,948,7 ’830,0Lào42,032,525,5684,0Việt Nam20,341,538,2833,5 Em hãy nêu nhận xét...
Hoàn thành sơ đồTrả lời:  BaitapSachgiaokhoa.com