Bài 7: Đặc điểm phát triển kinh tế – xã hội các nước châu Á


Đề bàiDựa vào số liệu ở bảng 7.2 trong SGK, hãy vẽ biểu đồ cơ cấu GDP của ba nước Nhật Bản, Trung Quốc và Lào.Lời giải chi tiết
Đề bàiDựa vào bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ, hãy so sánh giá trị nông nghiệp và dịch vụ trong GDP của từng nước so với hai nước còn lại như thế nào (cao, thấp, trung bình)? Ghi...
Đề bàiLiên hệ giữa các giá trị nêu trên với mực thu nhập của các nước, hãy rút ra kết luận và hoàn chỉnh các nhận xét dưới đây:- Nước có giá trị nông nghiệp trong GDP thấp, giá trị...
Đề bàiDựa vào nội dung SGK trang 23, em hãy nêu ba đặc điểm chính về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của châu Á vào chỗ chấm (…).Lời giải chi tiết- Sau chiến tranh thế giới...