BÀI 7. ĐẤT NƯỚC NHIÊU ĐỒI NÚI (tiếp theo)


Dựa vào kiến thức đã học, hoàn thành bảng sau để nêu rõ các thế mạnh và hạn chế của khu vực đồi núi và đồng bằng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước taKhuvựcThế...
Cho biết những hậu quả của việc khai thác, sử dụng đất và rừng không hợp lí ở vùng đồi núi nước ta.Trả lời:Những hậu quả của việc khai thác, sử dụng đất và rừng không hợp lý ở vùng...
 Hãy nêu một số giải pháp nhằm khai thác tối ưu các thế mạnh của khu vực đồi núi ở nước ta.Trả lời:Một số giải pháp nhằm khai thác tối ưu các thế mạnh của khu vực đồi núi ở...