Bài 7. Độ dài đoạn thẳng


Mỗi đoạn thẳng có một độ dài. Độ dài đoạn thẳng là một số lớn hơn 0.So sánh độ dài hai đoạn thẳng:- Nếu độ dài của hai đoạn thẳng AB và CD bằng nhau thì AB= CD.- Nếu độ...
Đề bàiCho các đoạn thẳng trong hình 41. a) Hãy đo và chỉ ra các đoạn thẳng có cùng độ dài rồi đánh dấu giống nhau cho các đoạn thẳng bằng nhau.b) So sánh hai đoạn thẳng EF và CD. Lời giải...
Đề bàiĐo độ dài hộp của một số dụng cụ học tập (bút chì, thước kẻ, hộp bút,…)Phương pháp giải - Xem chi tiếtĐể đo độ dài các dụng cụ học tập này, các em nên có một chiếc thước...
Đề bàiĐo kích thước của nền nhà lớp học (hoặc bảng hoặc bàn giáo viên,…) rồi  điền vào chỗ trống:Chiều dài: ………Chiều rộng: ………Phương pháp giải - Xem chi tiếtĐây là những vật có kích thước lớn (so với chiếc...
Đề bàiSo sánh hai đoạn thẳng AB và AC trong hình 41 rồi đánh dấu giống nhau cho các đoạn thẳng bằng nhau.Phương pháp giải - Xem chi tiếtSo sánh hai đoạn thẳng:- Hai đoạn thẳng AB và CD băng...
Đề bài Sắp xếp độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CA trong hình 45 theo thứ tự tăng dần.Phương pháp giải - Xem chi tiếtSo sánh hai đoạn thẳng:- Hai đoạn thẳng AB và CD băng nhau hay có cùng...
Đề bàia) Sắp  xếp độ dài các đoạn thẳng \(AB,BC,CD,DA\) trong hình 46 theo thứ tự giảm dần.b) Tính chu vi hình \(ABCD\)   (tức là tính AB + BC + CD + DA ).Phương pháp giải - Xem chi tiếtSo...
Đề bàiĐố: nhìn hình 47a,b, đoán xem hình nào có chu vi lớn hơn? Hãy đo để kiểm tra dự đoán. Phương pháp giải - Xem chi tiếtChu vi của một hình thì bằng tổng độ dài của các cạnhLời giải...