Bài 7: Đoàn kết, tương trợ


a)   Trung là bạn học cùng tổ, lại ở gần nhà Thuỷ. Trung bị ốm phải nghỉ học nhiều ngày. Nếu em là Thuỷ, em sẽ giúp Trung việc gì?Trả lờiNếu em là Thủy em sẽ thăm hỏi sức khỏe...
a)   Khi lao động san sân bóng, lớp 7 A đã gặp phải những khó khăn gì?Trả lời- Lớp 7A gặp phải khu đất khó làm, có nhiều mô đất cao, nhiều rễ cây chằng chịt.-  Các bạn lớp...