Bài 7: Dòng điện không đổi. Nguồn điện


7.1. Dòng điện chạy trong mạch điện nào dưới đây không phải là dòng điện không đổi?A. Trong mạch điện thắp sáng đèn của xe đạp với nguồn điện là đinamô.B. Trong mạch điện kín của đèn pin.C. Trong mạch...
7.4. Hiệu điện thế 1 V được đặt vào hai đầu điện trở 10Ω trong khoảng thời gian là 20 s. Lượng điện tích dịch chuyển qua điện trở này khi đó là bao nhiêu?A. 200 C.                                                     B. 20 CC....
Cường độ dòng điện không đổi chạy qua dây tóc của một bóng đèn là I = 0,273 A.a) Tính điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong 1 phút.b) Tính số êỉectron dịch chuyển qua...
Suất điện động của một acquy là 6 V. Tính công của lực lạ khi dịch chuyển lượng điện tích là 0,8 C bên trong nguồn điện từ cực âm tới cực dương của nó.Trả lời:Công của lực lạ là:Ang =...
Lực lạ thực hiện một công là 840 mJ khi dịch chuyển một lượng điện tích 7.10-2 C giữa hai cực bên trong một nguồn điện. Tính suất điện động của nguồn điện này.Trả lời:Suất điện động của nguồn điện...
Pin Vôn-ta có suất điện động là 1,1 V. Tính công của pin này sản ra khi có một lượng điện tích +54 C dịch chuyển ở bên trong và giữa hai cực của pin.Trả lời:Công của pin là:A =...
Pin Lơ-clăng-sê sản ra một công là 270 J khi dịch chuyển lượng điện tích là +180 C ở bên trong và giữa hai cực của pin. Tính suất điện động của pin này.Trả lời:Suất điện động của pin:\(E =...
Một bộ acquy có suất điên động là 6 V và sản ra một công là 360 J khi dịch chuyển điện tích ở bên trong và giữa hai cực của nó khi acquy này phát điện.a) Tính lượng điện...
Một bộ acquy có thể cung cấp một dòng điện 4 A liên tục trong 1 giờ thì phải nạp lại.a) Tính cường độ dòng điện mà acquy này có thể cung cấp nếu nó được sử dụng liên tục...