Bài 7: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể


Đề bàiĐột biến lệch bội và đa bội là gì?Lời giải chi tiết-      Sự khác nhau giữa dạng lệch bội (biến đổi một hay một số cặp NST) và dạng đa bội (tăng bội số n lớn hơn hai của...
Đề bàiNêu nguyên nhân phát sinh thể đột biến lệch bội và đa bội.Lời giải chi tiếtNguyên nhân phát sinh:Lệch bội và tự đa bội là do các tác nhân vật lí, hoá học của môi trường ngoài hoặc do...
Đề bàiPhân biệt thể tự đa bội và thể dị đa bội. Nêu những ứng dụng của thể đa bội trong thực tiễn.Lời giải chi tiết-     Phân biệt: Tự đa bội (tăng số n lớn hơn hai lần bộ NST...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng nhất. Trường hợp nào dưới đây thuộc thể lệch bội?A. Tế bào sinh dưỡng mang 3 NST về một cặp NST nào đó.B. Tế bào sinh dưỡng có bộ NST là 3n.C....
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng. Cơ thể sinh vật mà trong nhân tế bào sinh dưỡng có số lượng bộ NST tăng lên bội số nguyên lần (3n, 4n, 5n,...)  là dạng nào trong các dạng sau...