Bài 7. Hình bình hành


1. Định nghĩa:Hình bình hành là tứ giác có các cạnh đối song song.ABCD là hình bình hành  ⇔ Nhận xét: HÌnh bình hành là một hình thang có hai cạnh bên song song.2. Tính chất:Định lí: Trong hình bình...
Đề bàiCác cạnh đối của tứ giác ABCD trên hình 66 có gì đặc biệt? Lời giải chi tiếtCác cạnh đối của tứ giác ABCD bằng nhau và song song với nhau(Nhận xét trang 70: Nếu một hình thang có hai...
Đề bàiTrong các tứ giác ở hình 70, tứ giác nào là hình bình hành? Vì sao? Lời giải chi tiếtABCD là hình bình hình vì có các cạnh đối bằng nhauEFGH là hình bình hành vì có các góc đối...
Đề bàiCác tứ giác \(ABCD, EFGH, MNPQ\)trên giấy kẻ ô vuông ở hình 71 có là hình bình hành hay không?Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng dấu hiệu nhận biết hình bình hành:+) Tứ giác có hai cạnh đối...
Đề bàiCho hình bình hành \(ABCD\). Gọi  \(E\) là trung điểm của \(AD\), \(F\) là trung điểm của \(BC\). Chứng minh rằng \(BE = DF\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng: +) Tính chất hình bình hành.+) Dấu hiệu...
Đề bàiCho hình bình hành \(ABCD\) (\(AB > BC\)). Tia phân giác của góc \(D\) cắt \(AB\) ở \(E\), tia phân giác của góc \(B\) cắt \(CD\) ở \(F\).a) Chứng minh rằng \(DE // BF\).b) Tứ giác \(DEBF\) là hình...
Đề bàiCác câu sau đúng hay sai?a) Hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau là hình bình hành.b) Hình thang có hai cạnh bên song song là hình bình hành.c) Tứ giác có hai cạnh đối bằng nhau là...
Đề bàiCho hình 72, trong đó \(ABCD\) là hình bình hành.a) Chứng minh rằng \(AHCK\) là hình bình hành.b) Gọi \(O\) là trung điểm của \(HK\). Chứng minh rằng ba điểm \(A, O, C\) thẳng hàngPhương pháp giải - Xem...
Đề bàiTứ giác ABCD có E, F, G, H theo thứ tự là trung  điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Tứ giác EFGH là hình gì? Vì sao?Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng:+) Tính chất đường...
Đề bàiCho hình bình hành ABCD. Gọi I, K theo thứ tự là trung điểm của CD, AB. Đường chéo BD cắt AI, CK theo thứ tự ở M và N. Chứng minh rằng:a) AI // CKb) DM = MN...