Bài 7: Khái niệm về mạch điện tử – chỉnh lưu – nguồn một chiều


Thế nào là mạch điện tử?Trả lời: Mạch điện tử là mạch điện mắc phối hợp các linh kiện với nguồn, dây dẫn.
Trình bày cách phân loại mạch điện tử.Trả lời:Theo chức năng và nhiệm vụ :+ Mạch khuếch đại.+ Mạch tạo sóng hình sin.+ Mạch tạo xung.+ Mạch nguồn chỉnh lưu, mạch lọc và mạch ổn áp.b) Theo phương thức gia...
Vẽ sơ đồ khối chức năng của mạch điện một chiều và nêu nhiệm vụ của từng khối.Trả lời:Sơ đồ:- Khối 1 là biến áp nguồn: dùng để đổi điện xoay chiều 220 V thành các mức điện áp cao...
Nếu tụ điện C1 hoặc C2 trên hình 7 -7 bị đánh thủng thì sẽ xảy ra hiện tượng gì?Trả lời:Nếu tụ điện C1 hoặc C2 trên hình 7 -7 bị đánh thủng thì dòng điện sẽ bị nối tắt và tụ điện không còn hoạt...