Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại


BÀI TẬP 1: Khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng. 1. Vai trò nổi bật của văn học, nghệ thuật, tư tưởng ở buổi đầu thời cận đại là:A. tấn công vào thành trì của chế...
BÀI TẬP 2: Hãy nối ý ở cột A với nội dung ở cột B sao cho phù hợp.
BÀI TẬP 3: Hãy điền các nội dung thích hợp vào bảng sau:Lĩnh vựcNgười đại diệnĐóng góp tiêu biểu H. Rem-bran (1606- 1669)  Mông-te-xki-ơ (1689 - 1755), Vôn-te (1694-1778), Rút-xô (1712 - 1778)  Mô-da (1756-1791)  Bét-tô-ven (1770- 1827)  Trả lời:Lĩnh vựcNgười đại diệnĐóng góp tiêu biểuHội...
 BÀI TẬP 4:  Hãy điền tiếp vào bảng sau những đại diện gắn liền các công trình tiêu biểu về văn học giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.Phương TâyPhương Đông- Vích-to Huy-gô (1802 - 1885): -LỗTấn (1881 -...
BÀI TẬP 5: Kể tên các công trình và danh nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực: kiến trúc, hội hoạ, điêu khắc, âm nhạc vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.a) Kiến trúc, điêu khắc, hội hoạ:b) Âm...
BÀI TẬP 6: Hãy nêu một vài tác giả và tác phẩm tiêu biểu thuộc các lĩnh vực văn học, nghệ thuật thời cận đại mà em đã được đọc, được xem hoặc được biết.Trả lời:* Văn học:- Vích-to Huy-gô (...
BÀI TẬP 7: Hãy trình bày những thành tựu nổi bật về văn học, nghệ thuật từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.Trả lời:Những thành tựu nổi bật về văn học, nghệ thuật từ đầu thế kỉ XIX...