Bài 7. Ôn tập


Phần một của chương trình Lịch sử lớp 6 đã trình bày những nét cơ bản của lịch sử loài người từ khi xuất hiện đến cuối thời cổ đại. Chúng ta đã học và biết loài người đã lao...
Đề bàiNhững dấu vết của Người tối cổ (Người vượn) được phát hiện ở đâu?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 8 để trả lờiLời giải chi tiếtNhững dấu vết của Người tối cổ...
Đề bàiNhững điểm khác nhau giữa Người tinh khôn và Người tối cổ thời nguyên thủy.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 9 để trả lờiLời giải chi tiết*Bảng điểm bảng so sánh Người...
Đề bàiThời cổ đại có những quốc gia lớn nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào kiến thức đã học bài 4, bài 5 để trả lờiLời giải chi tiết- Các quốc gia cổ đại phương Đông: Ai Cập,...
Đề bàiCác tầng lớp xã hội chính ở thời cổ đại.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào kiến thức đã học bài 4, bài 5 để trả lờiLời giải chi tiếtCác tầng lớp xã hội chính ở thời cổ...
Đề bàiCác loại nhà nước thời cổ đại.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào kiến thức đã học bài 4, bài 5 để trả lờiLời giải chi tiếtCác loại nhà nước thời cổ đại gồm:- Ở phương Đông: nhà...
Đề bàiNhững thành tựu văn hóa của thời cổ đại.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào kiến thức đã học bài 6 để trả lờiLời giải chi tiết*Bảng những thành tựu văn hóa thời cổ đại (phương Đông và...
Đề bàiThử đánh giá các thành tựu văn hóa lớn của thời cổ đại.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào kiến thức đã học bài 6 để đánh giá, nhận xét. Lời giải chi tiết- Các thành tựu văn hóa...